products | VietStar
Welcome to Vietstarco !
  Bột cá
Bột cá

 

 

Công ty chúng tôi cung cấp bột Cá Tra, Basa (Fish Meal Tra, Basa and Marine Fish) với tiêu chuẩn sau:

- Protein (Cá Tra, Basa): Từ 50% đến 57%(±1).

- Protein (Cá Biển):Từ 60% đến 65%(±1).

- Fat content <8,4%.

- Do am : <10%.