products | VietStar
Welcome to Vietstarco !
  Rong mơ
BỘT RONG MƠ

 

QUY CÁCH CHẤT LƯỢNG

- Độ ẩm    : 8 % max
- Tạp chất : 3%
- Đóng gói :25kg/pp hoặc 50 kg/pp