products | VietStar
Welcome to Vietstarco !
  Rong mơ
RONG MƠ BẰM

 

QUY CÁCH CHẤT LƯỢNG

- Độ ẩm    : 8 % max
- Tạp chất : 3%
- Đóng gói :25 kg/pp hoặc 50 kg/pp