products | VietStar
Welcome to Vietstarco !
  Rong mơ
DUNG DỊCH RONG BIỂN
Nguyên liệu chủ yếu từ rong biển , được thu hoạch, xử lý và chế biến theo quy trình công nghệ do một Công ty chuyên xử lý rong biển làm phân bón tại Autralia trợ giúp và cố vấn về kỹ thuật. Rất dồi dào dinh dưỡng đa , trung, vi lượng như: N ( dưới dạng amino acid) P2O5, K2O, Cu, Zn, Mg, Mn, B, Mo, và acid humix, các kích thích tố quý hiếm Auxin, Gibbereline, Cytokinins. Sản phẩm là chất dịch lỏng có màu nâu đen và mùi tanh đặc trưng, được bổ sung các chất dinh dưỡng cao cấp và các vi lượng thiết yếu cho từng loại cây trồng.