products | VietStar
Welcome to Vietstarco !
  Rong xanh
RONG XANH BẰM
Size: 1mm, 2mm, 3mm,..... Tùy theo yêu cầu của khách hàng


QUY CÁCH CHẤT LƯỢNG

- Độ ẩm    : 8 % max
- Tạp chất : 3%
- Đóng gói :25 kg/pp hoặc 50 kg/pp